jueves, 11 de agosto de 2011

SUMMARY 2011 !

Hoy, sin duda, ha sido uno de los mejores dias de mi vida!


  • Takaki Yuya

  • Yamada Ryosuke

  • Yaotome Hikaru

  • Yabu Kota

  • Nakajima Yuto

  • Okamoto Keito

  • Chinen Yuri

  • Arioka Daiki

  • Inoo Kei

きょうをほんとうにありがとう!!